sửa chữa nhà ở

Thắc mắc về quy định về sửa chữa và xây dựng nhà ở

Theo trình bày của ông, trường hợp này là sửa chữa, cải tạo nhà. Điểm b, Khoản 3, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014