thủ tục để giữ căn nhà thừa kế

Làm thế nào để có thể giữ lại căn nhà thừa kế?

Nếu bốn chị em của bạn muốn được sở hữu riêng căn nhà thì phải có trách nhiệm thanh toán cho những người đồng sở