tư vấn luật đất đai

Những khoản lệ phí chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở?

Từ những căn cứ trên đây, đề nghị bà Lê liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hạ Long để