tư vấn pháp luật

Làm thế nào để có thể giữ lại căn nhà thừa kế?

Nếu bốn chị em của bạn muốn được sở hữu riêng căn nhà thì phải có trách nhiệm thanh toán cho những người đồng sở

Thắc mắc về quy định về sửa chữa và xây dựng nhà ở

Theo trình bày của ông, trường hợp này là sửa chữa, cải tạo nhà. Điểm b, Khoản 3, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014